นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:10  ออกรายการวิทยุ “รายการพัฒนาเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าฯ” ทางคลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
11:00  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จำนวน 500 ลิตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงราย
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย