นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
10:00  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย