นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
(ปลัดจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:30   ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย