นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
(ปลัดจังหวัดเชียงราย )
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ