นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562

นายสง่า บัวระดก
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย )
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ