เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
สร้างเมื่อ : 19 มิถุนายน 2555 ผู้ชม : 6389 คน

 
  บทความล่าสุด
icon ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
icon หนังสือ เกณฑ์ราคากลางและคุณลัษณะพื้นฐานฯ ปี 2555
icon หนังสือสั่งการ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของจังหวัดเชียงราย
icon เอกสาร_บรรยายสรุปจังหวัดเชียงราย
icon รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา)
icon เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2555

  เอกสารล่าสุด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้าน GIS ปี 2554
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2555
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลหน่วยงาน