ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11804 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11804 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
16 มีนาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของงานซอมแซมหินเรียงท้ายฝายเชียงราย 14 มีนาคม 2561
ถึง
22 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561 12
12 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
9 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ 35
7 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด 8 ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โครงการหนองแรด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 มีนาคม 2561
ถึง
13 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561 17
5 มีนาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 242 รายการ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
12 มีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561 77
5 มีนาคม 2561 การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
14 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561 27
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
5 มีนาคม 2561
6 มีนาคม 2561 39
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้ ตำบลห้วยซ้อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561 29
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเรือง 3 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561 26
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลวง หมู่ที่ 7 บ้านศรีวิไล ตำบลห้วยซ้อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561 21
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
6 มีนาคม 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561 20
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา ตำบลห้วยซ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561 19
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มีนาคม 2561
ถึง
7 มีนาคม 2561
29
19 กุมภาพันธ์ 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 5 มีนาคม 2561 35
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 12 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561 29
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่า หมู่ที่ 14 12 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561 28
19 กุมภาพันธ์ 2561 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 741 รายการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 60
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
2 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561 47
14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดเชียงราย 31
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย