ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11834 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11834 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
29
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561 17
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561 10
21 พฤษภาคม 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาเลขที่ กสท สภ.(น)(สข.)/0561 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน 31 พฤษภาคม 2561 17
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 16 พฤษภาคม 2561
ถึง
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561 29
17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 10
17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C19.5/24 จำนวน 1 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 10
16 พฤษภาคม 2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 30 พฤษภาคม 2561 70
16 พฤษภาคม 2561 สอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561 25
11 พฤษภาคม 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 2 รายการ 10 พฤษภาคม 2561
ถึง
15 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561 33
10 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน 2 สู่มาตรฐานสากล ก้าวไกลไปตลาดโลก กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชียงรายจากเศษวัสดุกาแฟ ครั้งที่ 2 22
10 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 พฤษภาคม 2561
ถึง
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561 21
10 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม.และอื่นๆ จำนวน 33 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 พฤษภาคม 2561
ถึง
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561 18
2 พฤษภาคม 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 6 รายการ 2 พฤษภาคม 2561
ถึง
8 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 53
27 เมษายน 2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 25 เมษายน 2561
ถึง
4 พฤษภาคม 2561
25 เมษายน 2561
ถึง
4 พฤษภาคม 2561
99
27 เมษายน 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 8 รายการ 25 เมษายน 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561 53
27 เมษายน 2561 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมผลิตดคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนและอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน 3 พฤษภาคม 2561 26
20 เมษายน 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18 เมษายน 2561
ถึง
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561 31
19 เมษายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำลาว หมู่ 6 บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ 9 เมษายน 2561
ถึง
19 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561 24
19 เมษายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 10 เมษายน 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561 35
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย