ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 12011 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 12011 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
13 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 สิงหาคม 2562
ถึง
27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
ถึง
28 สิงหาคม 2562
40
5 สิงหาคม 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ 44
8 กรกฎาคม 2562 อบต.แม่สลองนอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแหละ - บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 55
8 กรกฎาคม 2562 อบต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 45
8 กรกฎาคม 2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 กรกฎาคม 2562 140
5 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 2 กรกฎาคม 2562
ถึง
9 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562 44
25 มิถุนายน 2562 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จำนวน 56 รายการ 27 มิถุนายน 2562
ถึง
9 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562 88
14 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดบ้านดู่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 มิถุนายน 2562
ถึง
20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562 60
11 มิถุนายน 2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 128
10 มิถุนายน 2562 ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด่าน ตม.เชียงแสน 6 มิถุนายน 2562
ถึง
14 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562 58
10 มิถุนายน 2562 ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิถุนายน 2562
ถึง
12 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 56
5 มิถุนายน 2562 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรือง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 31 พฤษภาคม 2562
ถึง
7 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562 103
4 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C 19.5/24 จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งปผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 30 พฤษภาคม 2562
ถึง
10 มิถุนายน 2562
11 มิถุนายน 2562 43
29 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า "ตลาดนัดชายแดน" ในจังหวัดภาคเหนือที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดน 7 มิถุนายน 2562 50
27 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัด กิจกรรม จัดงานส่งเสริม ชา - กาแฟ "Chiang Rai COFFEE & TEA 2019" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู๋เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิถุนายน 2562 40
22 พฤษภาคม 2562 การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 มิถุนายน 2562
ถึง
27 มิถุนายน 2562
25 กรกฎาคม 2562 44
17 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกักเพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 15 พฤษภาคม 2562
ถึง
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562 46
13 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 3 พฤษภาคม 2562
ถึง
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562 44
7 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ซอย 2 และซอย 3 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14 26 เมษายน 2562
ถึง
10 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562 40
7 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Road Show 2 ภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ถึง
8 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562 41
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย