ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11978 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11978 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
14 มีนาคม 2562 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ 50
14 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางสร้อย จุดสิ้นสุดแม่น้ำงาม หมู่ที่ 8 13 มีนาคม 2562
ถึง
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562 17
14 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลักของหมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายสิน วงค์แก้ว หมู่ที่ 10 จนถึงเขตติดต่อบ้านต้นลุง 7 มีนาคม 2562
ถึง
14 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562 15
14 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนทุ่งทวี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 12 มีนาคม 2562
ถึง
19 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562 15
12 มีนาคม 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มีนาคม 2562
ถึง
13 มีนาคม 2562
16
12 มีนาคม 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 7 มีนาคม 2562
ถึง
14 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562 17
12 มีนาคม 2562 ประกาศ อบต.ป่าแดด เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 17
12 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด 8 ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal split case และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 รายการ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 7 มีนาคม 2562
ถึง
15 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562 12
12 มีนาคม 2562 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 0.20 - 0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ ของโครงการประบปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง บ้านป่าบง หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 8 มีนาคม 2562
ถึง
25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562 12
12 มีนาคม 2562 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C 17/21 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง บ้านป่าบง หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 11 มีนาคม 2562
ถึง
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562 12
12 มีนาคม 2562 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 15 มีนาคม 2562 29
8 มีนาคม 2562 ประกาศ อบต.เทอดไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 1/2562 15 มีนาคม 2562 50
8 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จำนวน 1หลัง 15 มีนาคม 2562 27
4 มีนาคม 2562 ประกาศ อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 1 มีนาคม 2562
ถึง
15 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562 31
4 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเกียร์มอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 28 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
7 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562 24
4 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งเครื่องยกพรอมเพลา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 28 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
7 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562 24
1 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัสต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 25
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 60 รายการ ของโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยน้ำกิน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้ำกิน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 26 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
6 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562 33
27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมหลัก 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้ควบคุมชุดมอเตอร์เกียร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 21 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562 26
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 71
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย