ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 12005 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 12005 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
25 มิถุนายน 2562 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จำนวน 56 รายการ 27 มิถุนายน 2562
ถึง
9 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562 3
14 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดบ้านดู่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 มิถุนายน 2562
ถึง
20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562 30
11 มิถุนายน 2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 62
10 มิถุนายน 2562 ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด่าน ตม.เชียงแสน 6 มิถุนายน 2562
ถึง
14 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562 21
10 มิถุนายน 2562 ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิถุนายน 2562
ถึง
12 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 20
5 มิถุนายน 2562 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรือง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 31 พฤษภาคม 2562
ถึง
7 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562 50
4 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C 19.5/24 จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งปผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 30 พฤษภาคม 2562
ถึง
10 มิถุนายน 2562
11 มิถุนายน 2562 17
29 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า "ตลาดนัดชายแดน" ในจังหวัดภาคเหนือที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดน 7 มิถุนายน 2562 16
27 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัด กิจกรรม จัดงานส่งเสริม ชา - กาแฟ "Chiang Rai COFFEE & TEA 2019" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู๋เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ประจำปีงบประมาณ 2562 4 มิถุนายน 2562 21
22 พฤษภาคม 2562 การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 มิถุนายน 2562
ถึง
27 มิถุนายน 2562
25 กรกฎาคม 2562 18
17 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกักเพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 15 พฤษภาคม 2562
ถึง
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562 22
13 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 3 พฤษภาคม 2562
ถึง
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562 22
7 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ซอย 2 และซอย 3 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14 26 เมษายน 2562
ถึง
10 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562 20
7 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Road Show 2 ภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ถึง
8 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562 24
2 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายหน้าบ้านหมอวัฒน์ถึงวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8 23 เมษายน 2562
ถึง
3 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562 19
2 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงรายเชื่อมต่อหมู่ที่ 18 ถึง หลังวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ 7 18 เมษายน 2562
ถึง
26 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562 25
23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสแม่เด๋อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 28
23 เมษายน 2562 ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแหละ - บ้านเลาสิบ พร้อมวางท่อระบายยน้ำ 22
18 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 9 เมษายน 2562
ถึง
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562 107
17 เมษายน 2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3 เชื่อมบ้านท่าหล่มสหมิตร หมู่ 11 10 เมษายน 2562
ถึง
22 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562 32
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย