ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11919 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11919 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
15 มกราคม 2562 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลอง ซอย 1R-LMC ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 10 มกราคม 2562
ถึง
17 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562 11
10 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิว ลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.105-03 สายทางบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1-บ้านรอง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง 7 มกราคม 2562
ถึง
14 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562 24
9 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.แม่สลองนอก 25 ธันวาคม 2562
ถึง
4 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562 23
3 มกราคม 2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกะบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน 3 ตัน จำนวน 1 รายการ 28 ธันวาคม 2561
ถึง
8 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562 25
3 มกราคม 2562 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 22 รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล 2 มกราคม 2562
ถึง
10 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562 21
25 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 25 ธันวาคม 2561 2 มกราคม 2562 36
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา (เข้าพื้นที่การเกษตรต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายอภิเดช ปัญแก้ว) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 31
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก (ชุมชนบ้านใหม่อาข่า ซอยกลางบ้าน) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 25
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง (ทางไปห้วยหัวนา) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 26
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 26
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง (ซอยประปา) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 25
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจะหา ซอยบ้านนายยาบู่ (บ้านลาหู่-บ้านอาข่า) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 22
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า (หลังป่าช้าทุ่งโป่ง) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 22
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ (บ้านปู่จอง-บ้านใต้ ต่อจากถนนเดิม) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 22
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย เชื่อมหมู่ 13, 14 (ข้างฝายหลวง) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 22
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (ซอยหลังวัดศรีดอนมูล) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 20
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ (ซอยร้านกาแฟฉำฉา) 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 20
25 ธันวาคม 2561 อบต.ป่าแดด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ จำนวน 4 สาย 17 ธันวาคม 2561
ถึง
24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561 22
17 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่พริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ธันวาคม 2561
ถึง
25 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561 28
11 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์ 17 ธันวาคม 2561 25
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย