ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11856 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11856 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
17 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 กันยายน 2561
ถึง
19 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561 23
17 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลห้วยซ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 กันยายน 2561
ถึง
11 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561 18
14 กันยายน 2561 ประกาศ อบต.ป่าแดด เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 21
13 กันยายน 2561 ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกเทท้ายเป็นรถกระบะบรรทุกติดเครน 18
13 กันยายน 2561 ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถกระบะบรรทุก เป็นรถกระบะบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค 7 กันยายน 2561
ถึง
21 กันยายน 2561
24 กันยายน 2561 15
13 กันยายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมเกลี่ยและตบแต่ง ของโครงการแกล้มลิงหนองเต่า ตำบลดอนสิลา 10 กันยายน 2561
ถึง
17 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561 19
10 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วง กม.7+084-กม.8+216 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 4 กันยายน 2561
ถึง
11 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561 20
7 กันยายน 2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
ถึง
17 กันยายน 2561
42
5 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.02-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ ของงานฝายห้วยสะโง๊ะใต้พร้อมระบบส่งน้ำ 4 กันยายน 2561
ถึง
11 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561 25
5 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 19 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน 4 กันยายน 2561
ถึง
18 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561 27
5 กันยายน 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน 4 กันยายน 2561
ถึง
20 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561 21
4 กันยายน 2561 ประกวดราซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 61 รายการ ของงานฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ 3 กันยายน 2561
ถึง
10 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561 24
31 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงานพร้อมส่วนประกอบต่างๆของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 43
31 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 45 รายการ ของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร 30 สิงหาคม 2561
ถึง
7 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561 23
28 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 ซอย 5 27 สิงหาคม 2561
ถึง
4 สิงหาคม 2561
5 กันยายน 2561 34
22 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน 27 สิงหาคม 2561 34
22 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิด-ปิด 20 สิงหาคม 2561
ถึง
28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561 39
20 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงานพร้อมส่วนประกอบต่างๆ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย 24 สิงหาคม 2561 55
16 กรกฎาคม 2561 การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
24 กันยายน 2561 111
11 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินขุดดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและงานจัดหาพร้อมดันท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำลอดถนนทางหลวงงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.2, RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย 8 มิถุนายน 2561
ถึง
26 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561 123
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย