ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11892 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11892 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน 3
13 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C17/21 ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2561
ถึง
16 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561 18
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
12 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2561
ถึง
22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561 19
12 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2561
ถึง
22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561 17
9 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอดพาน จังหวัดเชียงราย 6 พฤศจิกายน 2561
ถึง
13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561 22
9 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาจัดหาเข็มพืดเหล็ก - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมตอก (บ่อก่อสร้าง) จำนวน 2 รายการ 6 พฤศจิกายน 2561
ถึง
22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561 20
7 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำและอื่นๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2 พฤศจิกายน 2561
ถึง
9 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 20
6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ แบบแฝดชั้นเดียว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย 31
5 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 พฤศจิกายน 2561
ถึง
12 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561 29
5 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 พฤศจิกายน 2561
ถึง
12 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561 27
2 พฤศจิกายน 2561 การซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 6 พฤศจิกายน 2561 25
30 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาจัดหาเข็มพืดเหล็ก พร้อมตอกและรื้อย้าย (ทำนบซอง) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา 24 ตุลาคม 2561
ถึง
31 ตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561 33
24 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกบ้านพักข้าราชการ แบบแฝดชั้นเดียว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาแม่สาย 30 ตุลาคม 2561 50
24 ตุลาคม 2561 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
22 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 - 0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 17 ตุลาคม 2561
ถึง
6 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561 30
12 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 11 ตุลาคม 2561
ถึง
24 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561 39
12 ตุลาคม 2561 เชิญชวนยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 3 ธันวาคม 2561 54
12 ตุลาคม 2561 จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ ของ มณฑลทหารบกที่ 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 ตุลาคม 2561 40
10 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันครอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม. จำนวน 5 รายการ 5 ตุลาคม 2561
ถึง
25 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561 53
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย