ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11838 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11838 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
16 กรกฎาคม 2561 การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
24 กันยายน 2561 12
11 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินขุดดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและงานจัดหาพร้อมดันท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำลอดถนนทางหลวงงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.2, RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย 8 มิถุนายน 2561
ถึง
26 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561 81
7 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์GIและผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งออก 20 มิถุนายน 2561
ถึง
20 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
ถึง
21 มิถุนายน 2561
40
4 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
62
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561 59
21 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561 40
21 พฤษภาคม 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาเลขที่ กสท สภ.(น)(สข.)/0561 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน 31 พฤษภาคม 2561 51
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 16 พฤษภาคม 2561
ถึง
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561 80
17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 36
17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C19.5/24 จำนวน 1 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 38
16 พฤษภาคม 2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 30 พฤษภาคม 2561 146
16 พฤษภาคม 2561 สอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน 15 พฤษภาคม 2561
ถึง
25 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561 55
11 พฤษภาคม 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 2 รายการ 10 พฤษภาคม 2561
ถึง
15 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561 53
10 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน 2 สู่มาตรฐานสากล ก้าวไกลไปตลาดโลก กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชียงรายจากเศษวัสดุกาแฟ ครั้งที่ 2 46
10 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 พฤษภาคม 2561
ถึง
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561 38
10 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม.และอื่นๆ จำนวน 33 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 7 พฤษภาคม 2561
ถึง
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561 35
2 พฤษภาคม 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 6 รายการ 2 พฤษภาคม 2561
ถึง
8 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 74
27 เมษายน 2561 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 25 เมษายน 2561
ถึง
4 พฤษภาคม 2561
25 เมษายน 2561
ถึง
4 พฤษภาคม 2561
126
27 เมษายน 2561 ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 8 รายการ 25 เมษายน 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561 70
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย