ทรงพระเจริญ

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizarกิจกรรมผู้บริหาร.

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

 

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา โดย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค

กพยจ.เชียงราย

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก

เมนูด่วน
รวมแผน 5 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด (2563)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 1)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 2)

-รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th