• 04
  • 001
  • 144
  • 0317
  • 05760017
  • DSCF9405

กิจกรรมผู้บริหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

 

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา โดย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

สวนสมเด็จย่า

สวนสมเด็จย่า

เที่ยวเชียงรายไม่ไปไม่รู้

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นางวิชดา วังเสมอ
นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงราย


ผู้บริหารจังหวัด

เมนูด่วน

© 2015 จัดทำโดย: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150199 มท 26122 อีเมล์ chiangrai@moi.go.th