กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา E-POC

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น E-Office

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นางวิชดา วังเสมอ
นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงราย


ผู้บริหารจังหวัด

แบบสำรวจ

เว็บไซด์มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ท่านต้องการหรือไม่

View Results

Loading ... Loading ...
เมนูด่วน
ข้อมูลของคุณ

© 2015 จัดทำโดย: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-910715 มท 26122 อีเมล์ chiangrai@moi.go.th
Webmaster:Vatthanachai Wongprasert Administrator:พิภพ อินจันทร์