Uncategorized

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1 แจ้งมอบอำนาจว15451.6 MiB798
2คำสั่ง71682.9 MiB794
3ภาคผนวก ก2.8 MiB586
4ภาคผนวก ข312.5 KiB382
5 ผนวก ค160.5 KiB438
6 ผนวก ง255.7 KiB514
7 ผนวก จ272.2 KiB528
8 ผนวก ฉ336.6 KiB407
9 ผนวก ช179.8 KiB725
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เชียงราย)4.9 MiB4513
แบบสรุปราชชื่อโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน12.7 KiB274
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน5.9 MiB312
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน128.6 KiB285
ระเบียบวาระ1/2560 (คณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เชียงราย)135.1 KiB647
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืช287.8 KiB4227
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์สัตว์404.2 KiB1664
ราคาไก่และสุกร49.5 KiB244
รายงานการประชุมครั้งที่ 252.0 KiB568
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางสรุปคะแนน รอบ 12 เดือน ปี 2559 ( กพร. )53.4 KiB353

 

register2

head

นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ๒๕๕๙

 

“ หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ” ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่  ๒๑ มีนาคม – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดพระธาตุดอยตุง และพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

วันศุกร์ที่  ๑๘ – อาทิตย์ที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๐๙.๐๐ น.   –  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

วันจักทร์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๐๗.๐๐ น. กิจกรรม“ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง”

เวลา  ๐๙.๐๐  น.    กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

เวลา  ๑๐.๐๐ น.     กิจกรรมพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา “รวมพลคนปีกุน (กุญชร)”

เวลา  ๑๔.๐๐ น.    กิจกรรมพิธีตักน้ำทิพย์ ณ บ่อน้ำทิพย์

เวลา  ๑๙.๐๐  น.   กิจกรรมสมโภชน้ำทิพย์  การแสดงแสง สี เสียง “เป็งป้อยดอยตุง”

เวลา  ๒๐.๐๐  น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์  อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิก

วันอังคารที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๐๔.๓๐  น.  กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เวลา  ๐๘.๐๐  น.  กิจกรรมขบวนอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนตุง โดยส่วนราชการท้องถิ่น และมวลชน จาก ๑๘ อำเภอ

Untitled-2

head2

ตำนานเกี่ยวกับพระธาตุดอยตุงปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองของล้านนาเป็นความเชื่อปรัมปราของจารีตการสืบทอดประวัติความเป็นมาแห่งดินแดนที่แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสลายและความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรชุมชนในบริเวณอันกว้างใหญ่ของลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำกกและแม่น้ำสายที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของพุทธศาสนาที่แพร่ขยายเข้าสู่ดินแดนบริเวณนี้

ปฐมธาตุเจดีย์แห่งล้านนาที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1454 โดยพระเจ้าอุชุตราชแห่งนครโยนกนาคพันธุ์ นั่นคือ พระมหาชินธาตุเจ้าบนดอยตุง ด้วยความเชื่อที่ว่าภายใต้พระมหาสถูปทั้งสององค์ของพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้ายและพระบรมสารีริกธาตุส่วนอื่น ๆ

ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานพระมหากัสสปนำพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้ายและพระธาตุอื่น ๆ มาไว้ พระธาตุได้ชำแรกลึกลงไปในหิน พระมหากัสสปได้ทำตุง คันหนึ่งใหญ่ยาวมาก ว่ากันว่า ร่มเงาของตุงนั้นทาบไปถึงเมืองโยนก(เชียงแสน)ซึ่งขณะนั้นมีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอยู่แล้ว เป็นวงศ์ของสิงหนวติ

ครั้นสมัยพญามังรายนราช แห่งราชวงศ์สิงหนติ มหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มาจนถึงทุกวันนี้

อนึ่งเนื่องจากปู่เจ้าลาวจก และพญามังราย (ชื่อคลายกันกับพญามังรายนราช แต่คนละพระองค์) ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงราย – เชียงใหม่ ต่างประสูติในปีกุญ(ช้าง) พระธาตุดอยตุงจึงถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีกุญ

พ.ศ.2470 ครูบาศรีวิชัยได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุในแบบล้านนา กล่าวคือเป็นเจดีย์ก่ออิฐสอปูน ทรงระฆัง 8 เหลี่ยม ตั้งบนฐานปัทม์(บัว) 8 เหลี่ยม ประดับลูกแก้วอกไก่ 1 ชิ้น ฐานล่างสี่เหลี่ยมจตุรัสลด 3 ชั้น องค์ระฆังและบัลลังก์ 8 เหลี่ยมรองรับปล้องไฉน มีปลียอดประกอบฉัตร 5 ชั้น

kruba

head3

ในวันขึ้น 13 – 14 – 15 ค่ำ เดือน 4 (เดือน 6เหนืองเป็ง)เป็นประจำทุกปีจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั้งภายในประเทศและฝั่งพม่าท่าขี้เหล็ก จนถึงเชียงตุงพม่าตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั้งในเขตฝั่งลาวขึ้นไปก็ขึ้นไปนมัสการกราบไหว้บูชาพระธาตุ

การขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุดอยตุง สมัยก่อนไม่มีรถราขึ้นไป ประชาชนก็จะขึ้นทางเดินจากหมู่บ้านปางดอก ปัจจุบันเรียกว่าบ้านศาลาเชิงดอย ขึ้นไปต้องผ่านแม่น้ำถึง 32 ท่า การเดินทางขึ้นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ค่ำตอนบ่าย และเช้ามือของวัน 14 ค่ำ จะมีพิธีทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดงาน พระสงฆ์สามเณรทำวัตรเช้าจบแล้วจะสวดพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เวลา 06.00 น. จะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปี จนถึงปัจจุบันนี้

 

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 

 

ประกาศเกณฑ์คุณลักษณ์พื้นฐาน / แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบเกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)1.4 MiB1263
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)94.5 KiB608
แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย118.7 KiB2141
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ ปี2559279.0 KiB293
ปรับแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน1แสน)2.9 MiB429
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ คอมพิวเตอร์ ปี 2560971.8 KiB320

 

เอกสารการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

ผลการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
นำเสนอเชียงราย7.8 MiB2477
บรรยายสรุปจังหวัดเชียงราย 25595.3 MiB4811
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย1.1 MiB576
ขอบเขตการตรวจสอบ256081.6 KiB278
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ25601.4 MiB974
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561320.3 KiB208
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561150.6 KiB166
ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561252.6 KiB215
แผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ2561204.9 KiB227
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565232.0 KiB195
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB346
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB1600
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB466
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB775

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th