ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB577
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB841
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB446
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB589
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB827
วาระการประชุม042557670.8 KiB342
New Document28.0 MiB644
Scan 20140822 141818106.6 KiB514
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB660
August1.3 MiB738
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB921

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th