ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB705
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB1028
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB557
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB693
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB1024
วาระการประชุม042557670.8 KiB494
New Document28.0 MiB908
Scan 20140822 141818106.6 KiB621
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB907
August1.3 MiB932
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB1238

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th