ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
August1.3 MiB540
New Document28.0 MiB458
Scan 20140822 141818106.6 KiB390
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB641
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB688
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB514
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB662
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB465
วาระการประชุม042557670.8 KiB244
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB471
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB370

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th