ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB639
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB933
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB488
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB640
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB916
วาระการประชุม042557670.8 KiB428
New Document28.0 MiB748
Scan 20140822 141818106.6 KiB559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB786
August1.3 MiB850
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB1095

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th