ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
August1.3 MiB575
New Document28.0 MiB490
Scan 20140822 141818106.6 KiB406
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB670
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB721
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB521
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB689
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB500
วาระการประชุม042557670.8 KiB257
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB492
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB385

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th