ประวัติอำเภอแม่ลาว

อ.แม่ลาวได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2539 โดยแยกพื้นที่บางส่วนของ อ.เมืองเชียงราย จัดตั้งเป็นกิ่ง อ.แม่ลาว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2536 ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ตำบล ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ ต.จอมหมอกแก้ว ต.ดงมะดะ และ ต.โป่งแพร่

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอแม่ลาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพาน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่สรวย

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่ลาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

 

 

1. ดงมะดะ (Dong Mada) 18 หมู่บ้าน
2. จอมหมอกแก้ว (Chom Mok Kaeo) 11 หมู่บ้าน
3. บัวสลี (Bua Sali) 12 หมู่บ้าน
4. ป่าก่อดำ (Pa Ko Dam) 13 หมู่บ้าน
5. โป่งแพร่ (Pong Phrae) 9 หมู่บ้าน

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและบางส่วนของตำบลจอมหมอกแก้ว
 • เทศบาลตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ
 • เทศบาลตำบลดงมะดะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ทั้งตำบล

 

 

ข้อมูลพื้นที่และประชากร

 

 

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่ 406.0 ตร.กม.
ประชากร 30,457 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 75.01 คน/ตร.กม.

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 1234                  ddd

พระธาตุจอมหมอกแก้ว
ที่ตั้ง วัดจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๗๑ -๗๑๖๖ มีพระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิวังโส เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมหมอกแก้ว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ๑oo กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่า และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้าไปทำอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง
การเดินทาง จากแยกเด่นห้า มาตามถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ผ่านปากทางไปวัดร่องขุ่นทางด้านตะวันออก ปากทางเข้าน้ำตกขุนกรณ์ทางด้านตะวันตก ผ่านศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า บ้าหนองผักเฮือด ตลอดเส้นทางราว 24 กิโลเมตร ก็จะถึงพระธาตุจอมหมอกแก้ว

ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

คำบูชาพระธาตุจอมหมอกแก้ว
อะหังวันทามิ อิธะ ปติฏฐิตา อะระหัตตะ ธาตุโย
ตัสสะ นุภาชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

 

 

446680             446684

อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา

อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา เป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เป็นสถานที่ตกปลา โดยมีแพให้เช่า ใช้เส้นทางจากบ้านห้วยส้านพลับพลา – ห้วยส้านอาข่า เป็นถนนลาดยาง 2 กม. และเป็นทางดิน 500 เมตร นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางผ่านสามารถไปยังดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ด้วย

 

 

 

 mb41065_r_p0_8654803054-500x375

วัดพระธาตุดอยจ้องสลับแสง

พระธาตุดอยจ้องสลับแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่แพร่ อำเภอแม่ลาว นับว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่ลาว เดิมชาวบ้านเรียกม่อนดอยนี้ว่า ดอยจ้อง สาเหตุที่เรียก เกิดมาจากสมัยที่ บริเวณนี้ ยังมีป่าดงทึบหนาอยู่ ณ บริเวณที่เป็นที่ตั้งเจดีย์พระธาตุปัจจุบัน มีต้นประดู่ขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นบริเวณกว้าง ในร่มเงาอันร่มรื่นนั้นณ ที่ต้นประดูสูงใหญ่นี้ สามารถมองเห็นได้จากหมู่บ้านและจากระยะไกลได้อย่างชัดเจน เหตุเกิดจากแสงที่เปล่งออกจากดวงแก้วหรือ พระธาตุ ที่มักจะปรากฎตอนกลางคืนที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นใกล้วันพระวันโกน ดวงแก้วหรือพระํธาตุจะปรากฎลอยตัวสูงขึ้น เปล่งรัศมีให้เห็น เป็นดวงสว่าง ด้วยเหตุที่ชาวบ้านและพระสงฆ์เห็นความอัศจรรย์ต่าง ๆ คณะศรัทธาวัดห้วยส้านพลับพลา จึงได้หารือกันในอันที่จะก่อสร้างปูชนียวัตถุขึ้น ที่บนดอยจ้องสลับแสงขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ควรเคารพบูชาของสาธุชนทั่วไป ในวันพิธีวางศิลาฤกษ์ มีพระอธิการ สมบูรณ์ ถิรจิตฺโต เจ้าคณะตำบลแม่กรณ์ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดปางริมกรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันเปลี่ยนชื่อพระธาตุใหม่ว่า “พระธาตุดอยจ้องสลับแสง”
 

เรื่องด่วน
ข้อมูลของคุณ

© 2015 จัดทำโดย: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-910715 มท 150180 อีเมล์ chiangrai@moi.go.th :พิภพ อินจันทร์