ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1861
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1894
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB464
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB711
EPOC37.2 KiB541
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB749
Cr3334 255637.7 KiB496
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB6503
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB298
Spec Com 2557 Final491.0 KiB351
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB555
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB798
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB790
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB2014
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB565
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB309

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th