ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1784
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1865
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB438
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB684
EPOC37.2 KiB515
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB722
Cr3334 255637.7 KiB473
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB3934
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB273
Spec Com 2557 Final491.0 KiB329
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB533
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB772
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB767
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB1828
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB486
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB281

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th