ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1931
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1925
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB481
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB734
EPOC37.2 KiB563
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB774
Cr3334 255637.7 KiB513
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB6544
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB319
Spec Com 2557 Final491.0 KiB372
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB574
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB818
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB808
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB2039
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB590
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB330

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th