นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

>>>ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย 

>>>รวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเชียงราย จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB434
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB1758
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB535
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB932
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB36
เอกสาร 51.3 MiB32

 

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th