นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

>>>ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย 

>>>รวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเชียงราย จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB496
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB1896
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB564
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1026
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB70
เอกสาร 51.3 MiB60
1สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB27
2การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB32
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB20
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB14
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB15
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB13
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB13
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB11
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB12

 

© 2021 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th