ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561320.3 KiB18
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย1.1 MiB177
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561150.6 KiB15
ขอบเขตการตรวจสอบ256081.6 KiB133
ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561252.6 KiB32
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ25601.4 MiB229
แผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ2561204.9 KiB38
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565232.0 KiB14

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th