ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
นำเสนอเชียงราย7.8 MiB2693
บรรยายสรุปจังหวัดเชียงราย 25595.3 MiB5247

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th