ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน128.6 KiB92
ระเบียบวาระ1/2560 (คณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เชียงราย)135.1 KiB152
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืช287.8 KiB85
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์สัตว์404.2 KiB107
ราคาไก่และสุกร49.5 KiB69
รายงานการประชุมครั้งที่ 252.0 KiB149
สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เชียงราย)4.9 MiB283
แบบสรุปราชชื่อโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน12.7 KiB111
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน5.9 MiB144

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th