ประกาศเกณฑ์คุณลักษณ์พื้นฐาน / แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบเกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)1.4 MiB1388
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)94.5 KiB749
แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย118.7 KiB2568
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ ปี2559279.0 KiB387
ปรับแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน1แสน)2.9 MiB581
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ คอมพิวเตอร์ ปี 2560971.8 KiB423

© 2021 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th