ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1 แจ้งมอบอำนาจว15451.6 MiB136
2คำสั่ง71682.9 MiB168
3ภาคผนวก ก2.8 MiB114
4ภาคผนวก ข312.5 KiB90
5 ผนวก ค160.5 KiB92
6 ผนวก ง255.7 KiB83
7 ผนวก จ272.2 KiB84
8 ผนวก ฉ336.6 KiB81
9 ผนวก ช179.8 KiB99

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th