ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1 แจ้งมอบอำนาจว15451.6 MiB239
2คำสั่ง71682.9 MiB299
3ภาคผนวก ก2.8 MiB206
4ภาคผนวก ข312.5 KiB151
5 ผนวก ค160.5 KiB163
6 ผนวก ง255.7 KiB157
7 ผนวก จ272.2 KiB151
8 ผนวก ฉ336.6 KiB145
9 ผนวก ช179.8 KiB205

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th