แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB131
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB124

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB109
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB96
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB126
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB121
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB114
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB100
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB118
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB111
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB98
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB101
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB109
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB125

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th