ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C17/21 ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอดพาน จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาจัดหาเข็มพืดเหล็ก - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมตอก (บ่อก่อสร้าง) จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำและอื่นๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ แบบแฝดชั้นเดียว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย