การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินขุดดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและงานจัดหาพร้อมดันท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำลอดถนนทางหลวงงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.2, RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย
ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์GIและผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งออก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาเลขที่ กสท สภ.(น)(สข.)/0561 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน
ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ