จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.51-001 สายบ้านทุ่งทราย - อ่างเก็บน้ำห้วยบง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.02-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด 8 ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal split case และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม. จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม. จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนคันคลอง 20L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+492 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.492 กม. จำนวน 7 รายการ