ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดบ้านดู่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด่าน ตม.เชียงแสน
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรือง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C 19.5/24 จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งปผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า "ตลาดนัดชายแดน" ในจังหวัดภาคเหนือที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดน
ประกวดราคาจ้างเหมาจัด กิจกรรม จัดงานส่งเสริม ชา - กาแฟ "Chiang Rai COFFEE & TEA 2019" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู๋เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ประจำปีงบประมาณ 2562
การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1490 (บางส่วน) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย