ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนใช้บริการตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ เพื่อค้นหาข้อมูล OTOP และข้อมูล จปฐ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เชิญชวนใช้บริการตู้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ เพื่อค้นหาข้อมูล OTOP และข้อมูล จปฐ โดยได้ติดตั้งเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย OA25521026_ตู้อัจฉริยะ.pdf


26 ตุลาคม 2552 16:14 น.  แก้ไข