ภาพรวมคุณภาพน้ำแยกตามสถานีตรวจวัด
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานแม่น้ำกก
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพาน กรป.กลางที่ 97
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานเหนือเมืองเชียงราย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำอิง-สถานี : สะพานแม่น้ำอิง บ.ศรีดอนชัย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำอิง-สถานี : สะพานแม่น้ำอิง ต.เม็งราย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำจัน-สถานี : สะพานข้ามแม่น้ำ อบต.ป่าตึง
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำจัน-สถานี : ตลาดแม่จัน
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ภาพรวมคุณภาพอากาศประจำวัน
• AQI 0-50 คุณภาพดี - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพAQI 0-50 •  คุณภาพดี : ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพAQI 51-100 •  คุณภาพปานกลาง : ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.
• AQI 101-200 มีผลต่อสุขภาพ - ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานานAQI 101-200 •  มีผลต่อสุขภาพ : ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน.
• AQI 201-300 มีผลต่อสุขภาพมาก - ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุควรจำกัดการออกกำลังกายภายนอกอาคารAQI 201-300 •  มีผลต่อสุขภาพมาก : ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุควรจำกัดการออกกำลังกายภายนอกอาคาร.
• AQI มากกว่า 300 อันตราย - บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคารAQI มากกว่า 300 •  อันตราย : บุคคลทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร.
กุมภาพันธ์ 2559
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
w31
1
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 53

2
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 58

3
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 60

4
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 62

5
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 56

6
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 62

w7
• AQI 0-50 คุณภาพดี - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 41

8
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 60

9
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 59

10
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 65

11
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 84

12
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 93

13
w14
15
16
17
18
19
20
w21
22
23
24
25
26
27
w28
29
1
2
3
4
5