Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด5500073W 04 ต.ค. 2560แม่จันป่าตึงภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย (ทดสอบ)ยังไม่ได้รับเรื่อง
รายละเอียด5500072W 03 ต.ค. 2560เมืองเวียงระเบียบ/กฏหมายxxยังไม่ได้รับเรื่อง
รายละเอียด5500069W 28 ก.พ. 2560เมืองรอบเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนบ้านทุ่งพญาหมี ซอย 3 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูแล้งฝุ่นเยอะมาก ในฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาก็ลำบาก อีกอย่างถนนเส้นนี้ทาง อบจ.เชียงราย สร้างไปแล้วครึ่งทาง เหลืออีกครึ่งทาง เลยอยากรบกวนทำโครงการเข้าแผนพัฒนาไว้ และอนุมัติงบประมาณให้ด้วยค่ะสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด5500062W 21 ธ.ค. 2559เมืองเวียงเรื่องอื่นๆ่่่่่่่5555555555555555555555555555555555554678697+679635231สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด5500057W 15 พ.ย. 2558เมืองโป่งแพร่เรื่องอื่นๆร้านสถานบันเทิงเปิดเกินเวลารับเรื่อง
รายละเอียด5500056W 15 พ.ย. 2558เมืองโป่งแพร่เรื่องอื่นๆร้านสถานบันเทิงเปิดเกินเวลารับเรื่อง
รายละเอียด5500055W 14 พ.ย. 2558เมืองสันทรายสิ่งแวดล้อมเจ้าของที่ดินขายที่ดินจัดสรรแปลงบ้าน โดยไม่แจ้งว่าจะมีการทำร้านอาหาร บริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรับเรื่อง
รายละเอียด5500053W 30 ส.ค. 2557แม่จันจันจว้ายาเสพติดนายประจวบ แก้วรากมุข และนายเจริญ มาพิงค์(ขาขาด1ข้าง) จำหน่ายยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านห้วยน้ำราก ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชนลักเล็กขโมยน้อย และปัญหาสถานศึกษารับเรื่อง
รายละเอียด5500052C 18 ส.ค. 2557แม่สายเวียงพางคำสิ่งแวดล้อมสอบถามเรื่องการปรับ 2,000 บาท หากบ้านหลังไหนมีลูกน้ำยุงลาย และเรื่องการไปศึกษาดูงานของท้องถิ่นรับเรื่อง
รายละเอียด5500050W 19 มี.ค. 2557เมืองรอบเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนน ภายในซอย 10 วัดใหม่หน้าค่าย ยังเป็นถนนลูกรัง รถวิ่งผ่าน-ไป มา ฝุ่นกระจาย ฤดูฝน ถนนก็เป็นหลุม เป็นบ่อ น้ำขัง รถจักรยานยนต์ วิ่งลำบากรับเรื่อง
123