ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ชาวเชียงราย (ศูนย์ดำรงธรรม)
ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โปรดอย่ากลั่นแกล้งบุคคลอื่นจะมีความผิดตามกฎหมาย
คู่มือการใช้งาน
ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 8354 รายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

 
  ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ-สกุลผู้ร้องเรียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
  ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้อง*
เรื่องที่ร้อง*
รายละเอียด*
ไฟล์ประกอบ
* เป็นไฟล์เอกสาร doc, xls, pdf รูปภาพ gif, jpeg, bmpหรือไฟล์ zip,rar ขนาดไม่เกิน 300k
 

ข้อความของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงราย สายด่วน 1567 โทร. 053-150181 เบอร์ (มท.) 26272 โทรสาร 053-150181

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์(x-Files) 1.0.5 b.01.2006
Power by puffychan(Pimonporn Malaiwong)
CPOC www.chiangrai.net